aktualności

KSIĘGA JUBILEUSZOWA DLA PROFESORA WOJCIECHA POPIOŁKA

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, przez współpracowników, uczniów i grono przyjaciół z Polski i z zagranicy.

Miło nam poinformować o wręczeniu Księgi Jubileuszowej dedykowanej Panu Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi.
Znamienici przedstawiciele nauki prawa, przyjaciele, współpracownicy, uczniowie Pana Profesora brali udział w uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, która odbyła się dnia 30 czerwca 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozprawy z prawa prywatnego do Księgi Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, składają się na 1300 stronicowe dzieło obejmujące artykuły z prawa prywatnego międzynarodowego, prawa handlowego, prawo zobowiązań, prawo arbitrażu i międzynarodowe, prawo własności intelektualnej, prawo spadkowe, rzeczowe i procesowe.
Wspólnicy i współpracownicy ADP dołączają do kierowanych z tej okazji do Pana Profesora gratulacji i podziękowań za osiągnięcia naukowe, bogaty dorobek zawodowy oraz do wyrazów uznania za dotychczasowe dokonania.

Ranking kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita” - 2017

Kancelaria ADP zajęła I miejsce w województwie śląskim w kategorii największe kancelarie prawnicze w regionie; w skali kraju Kancelaria zajęła 34 pozycję pod względem liczby adwokatów i radców prawnych w ogólnopolskim rankingu kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita”.

SZKOLENIA Z ZAKRESU RODO

Zespół ADP do spraw RODO prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz osób pełniących samodzielne stanowiska u administratora danych z zakresu podstawowych założeń RODO, obejmujące prezentację wymogów dotyczących przygotowania się do RODO.

Prawnicy ADP prowadzili zajęcia dla doktorantów w ramach międzynarodowego programu PEPP

Adwokaci Grzegorz Długi i Jakub Powroźnik przeprowadzili warsztaty dla doktorantów z europejskich uniwersytetów uczestniczących w Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP). Tematem zajęć była analiza zagadnień prawnych z dziedziny prawa spółek, które wyłoniły się w jednej ze spraw sądowych prowadzonych przez naszą kancelarię.
PEPP jest przeznaczony dla doktorantów zajmujących się prawem prywatnym w kontekście europejskim. W obecnej, 8. edycji Programu uczestniczą przedstawiciele uniwersytetów z Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Włoch oraz Polski. W jej ramach odbędą się cztery kursy – w Münster, Katowicach, a następnie w Leuven oraz Genui.


Prawo Spółek handlowych

ADP prowadzi rozległą praktykę w zakresie prawa korporacyjnego. Posiada niekwestionowaną pozycję na regionalnym rynku, a jej działalność jest wysoko oceniana również w skali ogólnopolskiej, co potwierdzają rankingi usług prawnych.

Prawo umów

Jedną z ważniejszych dziedzin specjalizacji Kancelarii jest prawo umów. ADP świadczy szeroką gamę usług prawnych związanych z różnymi aspektami działalności gospodarczej, poczynając od bieżącej obsługi prawnej, kończąc na transakcjach dużej wartości.

Fuzje i przejęcia (M&A)

Dzięki znajomości specyfiki prawa spółek, swoim zaufaniem obdarzyło Kancelarię wiele podmiotów planujących transakcję fuzji lub przejęcia. ADP posiada szeroki wachlarz doświadczeń w przeprowadzaniu kompleksowych operacji tego typu.