aktualności

 

1 miejsce  w województwie śląskim

Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria, już po raz kolejny z rzędu zajęła 1 miejsce  w województwie śląskim w kategorii największe kancelarie prawnicze w regionie; w skali kraju Kancelaria zajęła 38 pozycję pod względem liczby adwokatów i radców prawnych w ogólnopolskim rankingu kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita”.

HOLD YOUR HORSES

dr hab. Maciej Zachariasiewicz

Jesteśmy dumni z uzyskania przez naszego współpracownika Macieja Zachariasiewicza, stopnia doktora habilitowanego.
Stopień doktora habilitowanego został nadany uchwałą Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Osiągnięcia naukowe dr hab. Macieja Zachariasiewicza są dostępne na na naszej stronie internetowej w zakładce”Publikacje” oraz na stronie: https://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-i-postepowania-habilitacyjne/

Katarzyna Palka-Bartoszek partner kancelarii współautorem publikacji: Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami

Miło nam poinformować, iż r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek partner kancelarii jest współautorem publikacji „Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami” pod red. M. Jagielskiego wydanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Pani Mecenas przygotowała rozdział dotyczący Rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania. Książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz udziela praktycznych wskazówek dotyczących RODO.

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ADP

Uprzejmie informujemy, że ADP POPIOŁEK ADWOKACI I DORADCY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa przekształciła się z dniem 31.12.2018r. w ADP POPIOŁEK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI Spółkę Partnerską.

Profesor Wojciech Popiołek został powołany na członka Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Profesor Wojciech Popiołek został powołany na członka Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie na kadencję od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

KSIĘGA JUBILEUSZOWA DLA PROFESORA WOJCIECHA POPIOŁKA

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, przez współpracowników, uczniów i grono przyjaciół z Polski i z zagranicy.

Miło nam poinformować o wręczeniu Księgi Jubileuszowej dedykowanej Panu Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi.
Znamienici przedstawiciele nauki prawa, przyjaciele, współpracownicy, uczniowie Pana Profesora brali udział w uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, która odbyła się dnia 30 czerwca 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozprawy z prawa prywatnego do Księgi Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, składają się na 1300 stronicowe dzieło obejmujące artykuły z prawa prywatnego międzynarodowego, prawa handlowego, prawo zobowiązań, prawo arbitrażu i międzynarodowe, prawo własności intelektualnej, prawo spadkowe, rzeczowe i procesowe.
Wspólnicy i współpracownicy ADP dołączają do kierowanych z tej okazji do Pana Profesora gratulacji i podziękowań za osiągnięcia naukowe, bogaty dorobek zawodowy oraz do wyrazów uznania za dotychczasowe dokonania.

Ranking kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita” - 2017

Kancelaria ADP zajęła I miejsce w województwie śląskim w kategorii największe kancelarie prawnicze w regionie; w skali kraju Kancelaria zajęła 34 pozycję pod względem liczby adwokatów i radców prawnych w ogólnopolskim rankingu kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita”.

SZKOLENIA Z ZAKRESU RODO

Zespół ADP do spraw RODO prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz osób pełniących samodzielne stanowiska u administratora danych z zakresu podstawowych założeń RODO, obejmujące prezentację wymogów dotyczących przygotowania się do RODO.

Prawnicy ADP prowadzili zajęcia dla doktorantów w ramach międzynarodowego programu PEPP

Adwokaci Grzegorz Długi i Jakub Powroźnik przeprowadzili warsztaty dla doktorantów z europejskich uniwersytetów uczestniczących w Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP). Tematem zajęć była analiza zagadnień prawnych z dziedziny prawa spółek, które wyłoniły się w jednej ze spraw sądowych prowadzonych przez naszą kancelarię.
PEPP jest przeznaczony dla doktorantów zajmujących się prawem prywatnym w kontekście europejskim. W obecnej, 8. edycji Programu uczestniczą przedstawiciele uniwersytetów z Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Włoch oraz Polski. W jej ramach odbędą się cztery kursy – w Münster, Katowicach, a następnie w Leuven oraz Genui.


Prawo Spółek handlowych

ADP prowadzi rozległą praktykę w zakresie prawa korporacyjnego. Posiada niekwestionowaną pozycję na regionalnym rynku, a jej działalność jest wysoko oceniana również w skali ogólnopolskiej, co potwierdzają rankingi usług prawnych.

Prawo umów

Jedną z ważniejszych dziedzin specjalizacji Kancelarii jest prawo umów. ADP świadczy szeroką gamę usług prawnych związanych z różnymi aspektami działalności gospodarczej, poczynając od bieżącej obsługi prawnej, kończąc na transakcjach dużej wartości.

Fuzje i przejęcia (M&A)

Dzięki znajomości specyfiki prawa spółek, swoim zaufaniem obdarzyło Kancelarię wiele podmiotów planujących transakcję fuzji lub przejęcia. ADP posiada szeroki wachlarz doświadczeń w przeprowadzaniu kompleksowych operacji tego typu.