NEWS

Prof. Wojciech Popiołek - publications 2017:

WOJCIECH POPIOŁEK, W sprawie „świadczeń ratujących życie” udzielanych w „stanach nagłych” [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa 2017, s. 385 – 398

WOJCIECH POPIOŁEK, Czynność prawna „sprzeczna z ustawą”, [w:] Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2017, s. 127 – 144

WOJCIECH POPIOŁEK, Więź między osobami fizycznymi jako przedmiot ochrony cywilnoprawnej, [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, str. 1044 – 1060

WOJCIECH POPIOŁEK, Styk prawa prawa prywatnego i publicznego z kolizyjnoprawnego punktu widzenia [w:] Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego Tom 18, Katowice 2016, s. 31 – 58

WOJCIECH POPIOŁEK, Rozdział II, „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym na gruncie obowiązującego prawa polskiego”, w: „Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka”, red. dr Witold Jurcewicz, adw. Karl Pörnbacher, Cezary Wiśniewski, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck; s. 47-54, 223-231

 

 


Corporate law

ADP is a law firm with a particularly strong corporate practice. Its position in the regional market is unmatched and its national standing is also esteemed. The firm’s corporate practice group benefits from the vast experience of Professor Wojciech Popiołek, a leading Polish expert in the field of company law.

General commercial and contract law

One of the most important practice areas of the firm is general commercial and contract law. ADP provides a broad range of legal services relating to various aspects of economic activity, both with respect to day to day operations as well as complex high-stake transactions.

commercial litigation

Our lawyers offer entrepreneurs impressive experience in various areas of commercial litigation, such as relating to contractual disputes, business-related torts, unfair competition, corporate disputes or state liability. ADP advises clients on the potential risks and rewards of litigation.