NEWS

HOLD YOUR HORSES

 

Prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek - publications 2018 - 2017

2018

WOJCIECH POPIOŁEK, „Członek zarządu spółki kapitałowej jako przedsiębiorca”, [w:] IUS EST ARS BONI ET AEQUI. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. (Komitet red.) Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Wrocław 2018, s. 925 – 942

WOJCIECH POPIOŁEK, „Wynagrodzenie success fee w umowach o świadczenie usług doradztwa gospodarczego”, [w:] Qui Bene Dubitat, Bene Sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej. (red. naukowa) Janusz Barta, Jakub Chwalba, Ryszard Markiewicz, Paweł Wasilewski, Wolters Kluwer 2018, s. 553 – 567

 

2017

WOJCIECH POPIOŁEK, „Konwersja wierzytelności układowej na akcje nieme wyemitowane przez dłużnika”, [w:] Z badań nad prawem prywatnym. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi. Adam Olejniczak, Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2017, s. 391 – 407

WOJCIECH POPIOŁEK, W sprawie „świadczeń ratujących życie” udzielanych w „stanach nagłych” [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa 2017, s. 385 – 398

WOJCIECH POPIOŁEK, Czynność prawna „sprzeczna z ustawą”, [w:] Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2017, s. 127 – 144

WOJCIECH POPIOŁEK, Więź między osobami fizycznymi jako przedmiot ochrony cywilnoprawnej, [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, str. 1044 – 1060

WOJCIECH POPIOŁEK, Styk prawa prawa prywatnego i publicznego z kolizyjnoprawnego punktu widzenia [w:] Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego Tom 18, Katowice 2016, s. 31 – 58

WOJCIECH POPIOŁEK, Rozdział II, „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym na gruncie obowiązującego prawa polskiego”, w: „Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka”, red. dr Witold Jurcewicz, adw. Karl Pörnbacher, Cezary Wiśniewski, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck; s. 47-54, 223-231

Professor Wojciech Popiołek was nominated member of the Arbitral Council of the Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw

Professor Wojciech Popiołek was nominated member of the Arbitral Council of the Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw for the 2019-2022 term.

ADP lawyers led classes for doctorate students as a part of international PEPP project

Grzegorz Długi and Jakub Powroźnik of ADP led workshops for doctorate students from different European universities participating in the Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP). The workshops centered on company law issues, connected to one of the actual cases where ADP represented clients in the court.

PEPP is destined for doctorate students who do research in the field of private law in the EU law context. In the latest, 8th edition of the Programme participate students representing universities from Germany, Belgium, Spain, Italy and Poland. Courses are held in Münster, Katowice, and the next are expected to take place in Leuven and Genua.

 

 


Corporate law

ADP is a law firm with a particularly strong corporate practice. Its position in the regional market is unmatched and its national standing is also esteemed. The firm’s corporate practice group benefits from the vast experience of Professor Wojciech Popiołek, a leading Polish expert in the field of company law.

General commercial and contract law

One of the most important practice areas of the firm is general commercial and contract law. ADP provides a broad range of legal services relating to various aspects of economic activity, both with respect to day to day operations as well as complex high-stake transactions.

commercial litigation

Our lawyers offer entrepreneurs impressive experience in various areas of commercial litigation, such as relating to contractual disputes, business-related torts, unfair competition, corporate disputes or state liability. ADP advises clients on the potential risks and rewards of litigation.