Pozycja rynkowa
i nagrody

Wysoka pozycja ADP na regionalnym i krajowym rynku usług prawnych jest potwierdzona przez szereg krajowych rankingów kancelarii prawnych, jak też poprzez nagrody przyznawane przez prestiżowe instytucje i stowarzyszenia gospodarcze. ADP uzyskało m.in. następujące wyróżnienia:

2019

Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria, już po raz kolejny z rzędu zajęła 1 miejsce w województwie śląskim w kategorii największe kancelarie prawnicze w regionie; w skali kraju Kancelaria zajęła 38 pozycję pod względem liczby adwokatów i radców prawnych w ogólnopolskim rankingu kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita”.

2017

I miejsce w województwie śląskim w kategorii największe kancelarie prawnicze w regionie; w skali kraju Kancelaria zajęła 34 pozycję pod względem liczby adwokatów i radców prawnych w ogólnopolskim rankingu kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita”.

2016

I miejsce w województwie śląskim w kategorii największe kancelarie prawnicze w regionie; w skali kraju Kancelaria zajęła 34 pozycję pod względem liczby adwokatów i radców prawnych w ogólnopolskim rankingu kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita”.

2015

I miejsce w województwie śląskim w kategorii największe kancelarie prawnicze w regionie; w skali kraju Kancelaria zajęła 25 pozycję pod względem liczby adwokatów i radców prawnych w ogólnopolskim rankingu kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita”.

2014

I miejsce w województwie śląskim w kategorii największe kancelarie prawnicze w regionie; w skali kraju Kancelaria zajęła 28 pozycję pod względem liczby adwokatów i radców prawnych w ogólnopolskim rankingu kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita”.

2013

Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2013 r. przyznana przez Business Centre Club Kancelarii oraz prof. Wojciechowi Popiołkowi

I miejsce w województwie śląskim w kategorii największe kancelarie prawnicze w regionie; w skali kraju Kancelaria zajęła 28 pozycję pod względem liczby adwokatów i radców prawnych w ogólnopolskim rankingu kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita”.

III miejsce w Polsce w grupie kancelarii liczących od 21 do 50 prawników w rankingu „Gazety Prawnej”

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

2012

Zajęcie pierwszego miejsca przez prof. Wojciecha Popiołka w kategorii rekomendowani prawnicy w rankingu kancelarii prawnych opublikowanym w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Gazeta Prawna” klasyfikuje ADP wśród 25 najważniejszych kancelarii w Polsce.

Zajęcie I miejsca w województwie śląskim pod względem liczby adwokatów i radców prawnych w rankingu „Rzeczpospolitej”.

2011

Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu 2011 r. dla Kancelarii oraz dla prof. Wojciecha Popiołka.

2011, 2010,

2008,

2007

Pierwsze miejsce wśród kancelarii prawnych z regionu Górnego Śląska w dorocznym rankingu kancelarii prawnych publikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.

2009

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji” w kategorii osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Rekomendacja Business Centre Club dla kancelarii prawnej zapewniającej najwyższy standard usług prawnych.

2008

Medal Europejski” przyznany przez Business Centre Club przy honorowym patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej za osiągnięcie europejskich standardów usług prawnych.

2007

Laureat konkursu „Cezary Śląskiego Biznesu” organizowanego przez Lożę Katowicką Business Centre Club za wyróżniające się osiągnięcia w działalności gospodarczej w regionie.


Prawo Spółek handlowych

ADP prowadzi rozległą praktykę w zakresie prawa korporacyjnego. Posiada niekwestionowaną pozycję na regionalnym rynku, a jej działalność jest wysoko oceniana również w skali ogólnopolskiej, co potwierdzają rankingi usług prawnych.

Prawo umów

Jedną z ważniejszych dziedzin specjalizacji Kancelarii jest prawo umów. ADP świadczy szeroką gamę usług prawnych związanych z różnymi aspektami działalności gospodarczej, poczynając od bieżącej obsługi prawnej, kończąc na transakcjach dużej wartości.

Fuzje i przejęcia (M&A)

Dzięki znajomości specyfiki prawa spółek, swoim zaufaniem obdarzyło Kancelarię wiele podmiotów planujących transakcję fuzji lub przejęcia. ADP posiada szeroki wachlarz doświadczeń w przeprowadzaniu kompleksowych operacji tego typu.