pro bono

 

ADP w sposób stały służy pomocą prawną instytucjom kultury oraz organizacjom pozarządowym zaangażowanym w prowadzenie różnego typu działalności non-profit zarówno na poziomie samorządowym, jak i krajowym. W szczególności, ADP wspiera w kwestiach prawnych największe organizacje pożytku publicznego działające na rzecz promowania demokracji, edukacji, kultury oraz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego. W szczególnych okolicznościach prawnicy ADP udzielają również nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

Wielu z naszych prawników prowadzi aktywną działalność w różnych aspektach życia społecznego oraz gospodarczego, w tym m.in. w zakresie prac Komisji Prawa Gospodarczego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Z wsparcia ADP korzystają też studenci reprezentujący Uniwersytet Śląski w konkursie “Willem C Vis International Arbitration Moot Court Competition” – renomowanym międzynarodowym konkursie co roku organizowanym w Wiedniu. Kancelaria pomaga studentom zarówno finansowo, jak i merytorycznie. Prawnicy ADP służą bowiem jako trenerzy drużyny Uniwersytetu Śląskiego, wspierając ich swoją wiedzą i doświadczeniem.

Podziękowania dla Kancelarii ADP


Kancelaria ADP otrzymała podziękowania za wsparcie Drużyny Vis Moot Team Silesia w międzynarodowym konkursie arbitrażowym: „The 25th annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition”.

Podziękowania dla Kancelarii ADP


Fundacja Aktywności Społecznej w Bielsku-Białej „Złote Łany” złożyła podziękowania Pani dr Agnieszce Lizer-Klatka za wyjątkowe zaangażowanie w działania wolontarystyczne i znaczący udział w rozwiązywaniu problemów prawnych mieszkańców Bielska-Białej.

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany

 

 

 


Prawo Spółek handlowych

ADP prowadzi rozległą praktykę w zakresie prawa korporacyjnego. Posiada niekwestionowaną pozycję na regionalnym rynku, a jej działalność jest wysoko oceniana również w skali ogólnopolskiej, co potwierdzają rankingi usług prawnych.

Prawo umów

Jedną z ważniejszych dziedzin specjalizacji Kancelarii jest prawo umów. ADP świadczy szeroką gamę usług prawnych związanych z różnymi aspektami działalności gospodarczej, poczynając od bieżącej obsługi prawnej, kończąc na transakcjach dużej wartości.

Fuzje i przejęcia (M&A)

Dzięki znajomości specyfiki prawa spółek, swoim zaufaniem obdarzyło Kancelarię wiele podmiotów planujących transakcję fuzji lub przejęcia. ADP posiada szeroki wachlarz doświadczeń w przeprowadzaniu kompleksowych operacji tego typu.